Infectieziekte melden

Voor een aantal infectieziekten is het wettelijk verplicht om ze aan te geven. Artsen en laboratoria melden dit bij team infectieziektebestrijding van de GGD. Ook basisscholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen dienen dit bij de GGD te melden als meerdere kinderen of bewoners een infectieziekte hebben.

Onze afdeling infectieziektebestrijding onderzoekt na een melding waar de aandoening door wordt veroorzaakt en of maatregelen genomen moeten worden om verspreiding tegen te gaan.

Melden van meldingsplichtige infectieziekten kan online via het aangifteformulier of telefonisch via 088 - 11 912 45 (maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30- 14.00 uur). Buiten deze uren een infectieziekte melden? Neem dan contact op met de dienstdoende arts infectieziektebestrijding: 088 - 002 64 08.

Wat moeten zorginstellingen melden?

Meerdere ziektegevallen met: Maag- en darmklachten, Scabiës (schurft), Huiduitslag, Geelzucht of overige ernstige aandoeningen met een vermoeden van infectieuze aard.

 • Naam, adres, geboortedatum, Burgerservicenummer en geslacht.
 • De naam van de infectieziekte, eerste ziektedag, datum en wijze van vaststelling
 • Of de patiënt op de hoogte is van de diagnose

Voor bepaalde infectieziekten vragen wij u antwoord te geven op de vraag:

 • is de patiënt of iemand in diens omgeving beroepsmatig betrokken bij voedselbereiding  of verzorging/verpleging?
 • wat is de vaccinatie toestand
 • wat is de mogelijke bron
 • is er chemoprofylaxe verstrekt

Bij de melding ontvangen wij graag een kopie van de laboratoriumuitslag.

Melden corona-besmetting

Bij een positieve testuitslag van een bewoner met COVID-19 vragen wij de zorginstelling het meldformulier in te vullen en te verzenden.

Melden overige infectieziekten

Melden van overige meldingsplichtige infectieziekten kan online via het aangifteformulier of telefonisch via 088 - 11 912 45 (maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30- 14.00 uur). Buiten deze uren een infectieziekte melden? Neem dan contact op met de dienstdoende arts infectieziektebestrijding: 088 - 002 64 08.

Wat moeten kinderdagverblijven en basisscholen melden?

Vermoedens van besmetting met:

 • diarree
 • geelzucht
 • huidaandoeningen
 • andere ernstige aandoeningen met een vermoeden van infectieuze aard.

Kijk voor de precieze criteria op: https://bit.ly/criteria-melden-infectieziekte

Melden infectieziekten

Melden van meldingsplichtige infectieziekten kan via het meldformulier of telefonisch via 088 - 11 912 45 (maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30- 14.00 uur). Buiten deze uren een infectieziekte melden? Neem dan contact op met de dienstdoende arts infectieziektebestrijding: 088 - 002 64 08.

Adviezen, normen  en tips over:

schoonmaken, geneesmiddelen gebruik, persoonlijke hygiëne, ziektebeelden en informatie wat een beroepskracht kan doen.

Voor basisschool:

Voor kinderdagverblijf en peuterspeelzaal:

 Of zie de Kiddie app in de App Store of Google Play

Melden kan online via het aangifteformulier of telefonisch via 088 11 912 45 (maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30- 14.00 uur).

Meer informatie over het Meldportaal GGD GHOR NL