Infectieziekte melden

Voor sommige infectieziekten geldt een meldingsplicht.  Onze afdeling infectieziektebestrijding onderzoekt na een melding waar de aandoening door wordt veroorzaakt en of maatregelen genomen moeten worden om verspreiding tegen te gaan.

Voor een aantal infectieziekten is het wettelijk verplicht om ze aan te geven. Artsen en laboratoria melden dit bij team infectieziektebestrijding van de GGD.

Melden van meldingsplichtige infectieziekten kan online via het aangifteformulier of telefonisch via 088 - 11 912 45 (maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30- 14.00 uur). Buiten deze uren een infectieziekte melden? Neem dan contact op met de dienstdoende arts infectieziektebestrijding: 088 - 002 64 08.

Personen woonachtig in (zorg)instellingen, zoals  zieken, jonge kinderen, hoogbejaarden en verstandelijk gehandicapten zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. (Zorg)instellingen zijn daarom verplicht de GGD op de hoogte te stellen van een ongewoon aantal zieke bewoners of medewerkers.

Wat moeten instellingen melden?

Vermoedens van de volgende aandoeningen:

  • diarree en/of braken
  • geelzucht
  • huidaandoeningen, zoals vlekjes
  • schurft
  • andere ernstige aandoeningen met een vermoeden van infectieuze aard (bijvoorbeeld COVID-19, RS-virus en/of influenza).

Kijk voor de precieze criteria op: Artikel 26-meldingen Wpg-instellingen | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Uitbraak in een (zorg)instelling melden

Als jouw organisatie is aangesloten bij MUIZ (Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO), dan vragen we je een cluster te melden via het MUIZ-portaal.

Ben je nog niet aangesloten bij MUIZ, dan kun je een cluster melden via het online meldformulier of telefonisch via 088 – 119 1245 (maandag t/m donderdag van 08.30-17.00 en vrijdag 8.30-14.00).
Mocht jouw organisatie interesse hebben om ook bij MUIZ aan te sluiten, neem dan contact op met [email protected].

Kinderdagverblijven en basisscholen zijn verplicht de GGD op de hoogte te stellen van een ongewoon aantal zieke kinderen of medewerkers.

Wat moeten kinderdagverblijven en basisscholen melden?

Vermoedens van de volgende aandoeningen:

  • diarree en/of braken
  • geelzucht
  • huidaandoeningen, zoals vlekjes
  • schurft
  • andere ernstige aandoeningen met een vermoeden van infectieuze aard.

Kijk voor de precieze criteria op: https://bit.ly/criteria-melden-infectieziekte

Melden infectieziekten

Melden van meldingsplichtige infectieziekten kan via het meldformulier.

Andere vragen?

Neem contact op met het team infectieziektebestrijding: T 088-1191245 (maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 en op vrijdag van 08:30 tot 14:00) of mail naar [email protected]

Adviezen, normen  en tips over: 

schoonmaken, geneesmiddelen gebruik, persoonlijke hygiëne, ziektebeelden en informatie wat een beroepskracht kan doen.

Voor basisschool:

Voor kinderdagverblijf en peuterspeelzaal:

 Of zie de Kiddie app in de App Store of Google Play