Over ons

Wij zijn GGD Limburg-Noord. Wij staan aan de lat voor de gezondheid van de inwoners in Noord- en Midden-Limburg. Met onze kennis, beschermen, bewaken en bevorderen we de gezondheid in onze regio. Dit doen we met inwoners, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en andere partners. 

Meer informatie zie je op YouTube: video Corporate Story GGD Limburg-Noord

Wij maken ons binnen de publieke gezondheid sterk dat onze inwoners gezond en veilig blijven, of waar nodig dit te verbeteren. Wij bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners.

Dit doen wij door:

1. Vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid.

We maken ons sterk voor gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. We zetten onze tijd en aandacht in daar waar die het hardst nodig is. Zo maken het verschil door extra aandacht te hebben voor inwoners in kwetsbare omstandigheden.  

We focussen op de nieuwe generatie. We signaleren en bespreken zo vroeg mogelijk of er aandacht nodig is. Op deze manier ondersteunen we de nieuwe generatie zodat zij opgewassen is tegen de uitdagingen die op hun pad komen. 

2. Het makkelijker maken van gezond leven

Wij stimuleren inwoners hun leefstijl te verbeteren en faciliteren initiatieven van inwoners en gemeenschappen die werken aam positief gezond leven.

Onze GGD heeft de volgende afdelingen:

 • Advies en Vaccinaties reizigers 
 • Crisisbeheersing
 • Epidemiologie
 • Forensische geneeskunde
 • Gezondheidsbevordering
 • Infectieziektenbestrijding
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Medische Milieukunde
 • Technische Hygiënezorg
 • Toezicht Kwaliteit Kinderopvang

Publieke gezondheidszorg

De kerntaak van de GGD is publieke gezondheidszorg. Oftewel het beschermen van mensen tegen gezondheidsrisico’s waar ze zelf niet of nauwelijks invloed op hebben.

Deze taak is voor een groot deel wettelijk ingeregeld. De bestrijding van de infectieziekte corona is hiervan een goed voorbeeld. We voeren deze wettelijke taken, landelijke richtlijnen en regels zo efficiënt en effectief mogelijk uit.

Onze expertise is de gezondheidstoestand van onze inwoners in beeld houden, zoals bij het testen op, traceren van en vaccineren tegen het coronavirus. Of het doen van onderzoek bij de jeugdgezondheidszorg. Dit kan regionaal, maar ook op wijkniveau, leeftijdsgroep of individueel. 

Samen vertalen we dit beeld naar een gezondheidsplan of aanpak voor gemeenten of scholen. Zo willen wij voorkomen dat gezondheidsproblemen kans krijgen zich verder te ontwikkelen.

Wij zijn er ook bij een crisis of ramp

GGD Limburg-Noord is de uitvoerende dienst van en voor gemeenten tijdens grote ongevallen, rampen en crisissituaties. Ga naar de pagina 'GGD bij een crisis of ramp' voor meer informatie.

Wij werken voor ruim een half miljoen inwoners, verdeeld over de 15 gemeenten in onze regio: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert

Naar de pagina over: directie en bestuur

GGD Limburg-Noord vindt het erg belangrijk om dienstverlening aan te bieden van hoge kwaliteit. Daarom doen wij onderzoek naar hoe we onze klant nog beter van dienst kunnen zijn.

Wat doen wij om de kwaliteit te verbeteren?

 • De inspectie Volksgezondheid onderzoekt regelmatig of GGD Limburg-Noord goede kwaliteit blijft leveren. Hierdoor blijven we alert.
 • We voldoen aan de kwaliteitseisen die in de wereld van de GGD-organisaties leidend zijn. Hier worden we door gecertificeerde instellingen op getoetst. Denk aan het Kwaliteitsmodel HKZ, en de ISO certificering voor de zorg.
 • We vragen regelmatig aan onze klanten hoe ze de dienstverlening van GGD Limburg-Noord ervaren. Dit helpt ons om kritisch te blijven kijken naar ons werk.

Heb je een compliment, advies, idee of klacht?

Deel het met ons. Dat kan via onze contact pagina.

GGD Limburg-Noord is onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

Veiligheidsregio Limburg-Noord is de organisatie waaraan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg de uitvoering van taken hebben opgedragen op het gebied van gezondheid (publieke gezondheidszorg) en veiligheid. 

Vergaderstukken en publicaties

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissie GGD zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering op de website van Veiligheidsregio Limburg-Noord gepubliceerd. Hier staan ook de publicaties zoals het beleidsplan.