Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een brede blik op gezondheid. Wij geloven namelijk dat gezond zijn meer is dan niet ziek zijn. We moedigen mensen aan om dingen te doen die je wilt doen, samen met anderen kunnen genieten en grip op je leven hebben. Het gaat over vertrouwen hebben in jezelf en de toekomst, en je goed voelen. Kortom: zelf de regie over je leven te voeren.

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar je gezondheid te kijken. Je kijkt naar de dingen die goed gaan en waar je energie uit haalt. In plaats van naar de dingen die je niet (meer) kan.

Positieve Gezondheid omvat zes onderwerpen of pijlers die mensen alle zes even belangrijk vinden.

 • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit.
 • Mentaal welbevinden – Ik voel me goed.
 • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn toekomst.
 • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven.
 • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen.
 • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen.

Meer informatie: www.MijnPositieveGezondheid.nl

We werken al op verschillende manieren volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Een aantal projecten op een rij;

 • In ons werk focussen we ons op het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid. Hierbij durven we het verschil te maken door extra aandacht te hebben voor inwoners in de meest kwetsbare omstandigheden. Dit doen we vanuit een integrale benadering.
 • Cijfers uit gezondheidsonderzoeken presenteren we aan de hand van de zes pijlers van Positieve Gezondheid.
 • Onze medewerkers zijn en worden geschoold als ambassadeurs Positieve Gezondheid
 • We werken samen in projecten zoals Limburg Positief Gezond en Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei.
 • Een van de scenario’s van de Risk Factory is Positieve Gezondheid.
 • Inspireren en adviseren van onze collega’s en samenwerkingspartners hoe Positieve Gezondheid de basis wordt van alles wat we doen. Zoals de Regiodeal Noord-Limburg, Vitale Gemeenschappen en het Leer- en Ontwikkelnetwerk Positieve Gezondheid.

Je kunt op verschillende manieren aan de slag met je Positieve Gezondheid.

4 personen op een rij doen een gelukssprong met handen omhoog