Forensische geneeskunde

Bij GGD Limburg-Noord werken artsen die gespecialiseerd zijn in forensische geneeskunde. Onze forensisch artsen voeren medische diensten en medisch onderzoek uit voor de gemeenten, politie en justitie. Onze forensisch artsen treden op als gemeentelijk lijkschouwer voor de gemeente  en stellen vast of iemand op natuurlijke of niet-natuurlijke wijze is overleden.

Binnen kantooruren

Bel algemene nummer: 088 11 91 200. 

Politie, justitie, huisartsen, specialisten en gemeenten kunnen een forensisch arts inschakelen bij:

  • Medische zorg en advies in opdracht van politie. Denk daarbij aan bloedafname bij controle op alcohol en drugs, letselbeschrijving tijdens een ongeval, zedenonderzoek en medische arrestantenzorg. 
  • Lijkschouwing  bij niet-natuurlijke dood of een vermoeden hiervan. Denk aan onderzoek naar aard en oorzaak van overlijden bij lijkvinding, moord, suïcide of overlijden van een minderjarige.

Als forensisch arts werk je op het snijvlak van geneeskunde en strafrecht. Je werkt samen met politie, justitie en medisch specialisten en zorgt voor een objectieve medische blik.

 Welk letsel is er bij een slachtoffer van geweld? Is er sprake van een niet-natuurlijke dood? Kan een arrestant onder invloed een nacht in de politiecel doorbrengen?

Je dient als forensisch arts een groot gemeenschappelijk belang: je levert een bijdrage aan het recht, de openbare orde en de publieke gezondheid. Een afwisselend en avontuurlijk vak, buitengewoon boeiend.

Wij zijn op zoek naar forensisch artsen!

Is forensische geneeskunde iets voor jou? Neem contact op met [email protected].

Meer informatie: www.kiesvoorforensischegeneeskunde.nl

Vacature

Werken als forensisch arts? Meer info.