Forensische geneeskunde

Politie en justitie kunnen met al hun medische vragen terecht bij de forensisch arts van onze Forensische Dienst Limburg. Deze arts is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en voert taken uit die in het kader van de Wet op de Lijkbezorging zijn toegewezen aan de gemeentelijk lijkschouwer.

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur

Via het secretariaat van de Forensische Dienst Limburg: 088 - 880 50 13. 

Wanneer schakel je de forensisch arts in?

 • Bij twijfel over de gezondheidstoestand van de arrestant;
 • Als de arrestant zijn medicijnen niet bij zich heeft;
 • Bij twijfel over de geestelijke toestand van de arrestant;
 • Als de arrestant medische zorg nodig heeft, bijvoorbeeld bij afkickverschijnselen;
 • Voor het omschrijven van verwondingen bij mishandeling;
 • Voor bloedafname bij alcoholcontrole in het verkeer;
 • Voor DNA-afname en lichamelijk onderzoek bij een zedendelict;
 • Voor het vaststellen van de doodsoorzaak bij overlijden. 

Wanneer schakel je de forensisch arts in?

 • Bij een vooraankondiging euthanasie;
 • Bij een melding van overlijden van een minderjarige en het overleg hierover;
 • Voor nader onderzoek naar de doodsoorzaak van minderjarigen (NODOK);
 • Bij lijkschouwing bij niet-natuurlijke dood of een vermoeden hiervan. Denk aan onderzoek naar aard en oorzaak van overlijden bij lijkvinding, moord of su├»cide. 

Forensische geneeskunde: iets voor jou?

Als forensisch arts werk je op het snijvlak van geneeskunde en strafrecht. Je werkt samen met politie, justitie, medisch specialisten en zorgt voor een objectieve medische blik.

- Is er sprake van een niet-natuurlijke dood? 
- Welk letsel is er bij een slachtoffer van geweld? 
- Kan een arrestant onder invloed een nacht in de politiecel doorbrengen?

Je dient als forensisch arts een groot gemeenschappelijk belang: je levert een bijdrage aan het recht, de openbare orde en de publieke gezondheid. Een afwisselend en avontuurlijk vak, buitengewoon boeiend.

Wij zijn op zoek naar forensisch artsen! Iets voor jou? Neem contact op met [email protected] 

Meer informatie: www.kiesvoorforensischegeneeskunde.nl