Leefomgeving en gezondheid

De omgeving waarin je woont, werkt en leeft, heeft invloed op je gezondheid. De GGD  (afdeling Milieu) geeft je graag informatie over al deze factoren die van invloed kunnen zijn op je gezondheid. Via onderstaande thema’s ga je naar de website GGDleefomgeving.nl. Dit is een gezamenlijk site van de Nederlandse GGD’en.

Tractor op veld die gewassen aan het besproeien is

Schimmels, Vervuilde lucht, Roken en Isolatie, Binnenmilieu scholen, Binnenmilieu thuis

Bedwantsen, Eikenprocessierupsen, Ambrosia en Reuzenberenklauw

Asbest, Kwik, Koolmonoxide, Lood, Bestrijdingsmiddelen

Houtrook, Luchtvervuiling, Rook en roet bij brand

Telefoons en zendmasten, UV-Straling, Hoogspanningslijnen

Advies bij plannen die invloed hebben op gezondheid, milieu en veiligheid

Harde muziek, geluid van verkeer en hinder van een bromtoon

Bodemvervuiling, Hitte, Veebedrijven, Kanker, Windmolens, Zwemwater en Geurhinder

LFG is geluid met een frequentie onder de 100 Hertz. Hoe lager de frequentie van een geluid, hoe lager de toon. Mensen die last hebben van LFG omschrijven het als brommen, dreunen of zoemen.  Sommige mensen geven aan dat ze het geluid meer voelen dan horen.

In de brochure “ik hoor een bromtoon”  staan tips en adviezen om de overlast van laag frequent geluid te verminderen.
Voor vragen inzake dit onderwerp kun je ook contact opnemen met team milieu via [email protected].

Overige links: 
Provincie Limburg    Adelante