Leefomgeving en gezondheid

De omgeving waarin je woont, werkt en leeft, heeft invloed op je gezondheid. De GGD  (afdeling Milieu) geeft je graag informatie over al deze factoren die van invloed kunnen zijn op je gezondheid. Via onderstaande thema’s ga je naar de website GGDleefomgeving.nl. Dit is een gezamenlijk site van de Nederlandse GGD’en.

Tractor op veld die gewassen aan het besproeien is

In huis

Ventileren, Schimmels, Vervuilde lucht, Roken en Isolatie, Binnenmilieu scholen, Binnenmilieu thuis

Vervelende beestjes en planten

Bedwantsen, Eikenprocessierupsen, Ambrosia en Reuzenberenklauw

Schadelijke stoffen

Asbest, Kwik, Koolmonoxide, Lood, Bestrijdingsmiddelen

Lucht

Houtrook, Luchtvervuiling, Rook en roet bij brand

Straling

Telefoons en zendmasten, UV-Straling, Hoogspanningslijnen

Omgevingswet

Advies bij plannen die invloed hebben op gezondheid, milieu en veiligheid

Geluid

Harde muziek, geluid van verkeer en hinder van een bromtoon

Omgeving

Bodemvervuiling, Veebedrijven, Kanker, Windmolens, Zwemwater en Geurhinder

Hitte in Nederland

Wat te doen als het lang warm weer is?

LFG is geluid met een frequentie onder de 100 Hertz. Hoe lager de frequentie van een geluid, hoe lager de toon. Mensen die last hebben van LFG omschrijven het als brommen, dreunen of zoemen.  Sommige mensen geven aan dat ze het geluid meer voelen dan horen.

In de brochure “ik hoor een bromtoon”  staan tips en adviezen om de overlast van laag frequent geluid te verminderen.
Voor vragen inzake dit onderwerp kun je ook contact opnemen met team milieu via [email protected].

Overige links: 
Provincie Limburg    Adelante
 

Treft jouw school ook maatregelen om het schoolplein groenblauw te maken?  Wij helpen graag om hierin goede keuzes te maken. 

De gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid zijn te beperken met onder andere het toepassen van ‘groene en blauwe’ maatregelen. Waar we waakzaam voor moeten zijn, zijn de onbedoelde neveneffecten van die maatregelen. Onze boodschap is dan ook: stel gezondheid bij iedere maatregel centraal.

Lees meer over de groenblauwe schoolpleinen op GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen