GGD
Geplaatst op: 13-02-2019 om 10:22 uur
Laatst gewijzigd op: 18-05-2021 om 15:27 uur

Proclaimer

GGD Limburg-Noord maakt de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en tracht informatie volledig en actueel te houden.

Fouten of gebreken op website

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid fouten en gebreken te herstellen. Via de knop ‘contact’ bovenaan de pagina kunt u aangeven waar op de website volgens u een fout of gebrek te vinden is. Uw reactie wordt door de websitebeheerder bekeken en zo nodig aangepast. Ook voor algemene vragen of klachten kunt je terecht op de contactpagina.

Links naar andere websites

Via de website van GGD Limburg-Noord willen we zo volledig mogelijk juiste informatie aanbieden aan burgers en professionals. Daarom vindt u vele verwijzingen en hyperlinks naar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van de links ligt bij de makers daarvan. Deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van GGD Limburg-Noord.(Her)gebruik van tekst of beeld, model of ander materiaal.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid, alle auteursrechten (in de zin van de Nederlandse auteurswet) worden voorbehouden.

Cookies

Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij één of meerdere cookies op uw computer om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes informatie en niet schadelijk voor uw computer of bestanden.

Meer over onze cookies

 

Webarchief

Informatie van de overheid moet goed vindbaar zijn. Zowel informatie van nu als van vroeger. Wil je weten wat er eerder stond op deze website? Bezoek dan ons webarchief.

Hoe werkt het webarchief?
Dagelijks wordt er een kopie van de website www.ggdlimburgnoord.nl gemaakt in ons webarchief. Het webarchief kun je op twee manieren gebruiken:

  • Je kunt door de site navigeren op een bepaalde dag in het verleden, door op de kalender ( in de grijze balk links op het scherm) een datum te selecteren.
  • Via de zoekbalk (onder de kalender) kun je de site doorzoeken. De zoekbalk zoals je die op www.ggdlimburgnoord.nl gewend bent werkt niet in het webarchief.

We archiveren onze website volgens de Archiefwet.

Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot onze informatie. Daarom besteden we aandacht aan de digitale toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van onze website. Wij werken er aan om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de wet Digitale Toegankelijkheid.

Aanpak toegankelijkheid

Redactionele aanpassingen en afspraken
De huidige webcontent is gecontroleerd op toegankelijkheid. Redactionele aanpassingen zijn grotendeels doorgevoerd. Om er voor te zorgen dat nieuwe content voldoet aan de richtlijnen zijn er afspraken gemaakt. De webredacteuren zijn geïnstrueerd over het schrijven van toegankelijke teksten. Nieuwe content wordt vóór publicatie gecheckt op toegankelijkheid.  Voor de borging voert GGD Limburg-Noord 3 maandelijks handmatige controles uit op de webcontent.

PDF-bestanden
GGD Limburg-Noord kan op dit moment niet garanderen dat de pdf's die op de website worden aangeboden voldoen aan de webrichtlijnen. De komende periode worden pdf’s verwijderd of vervangen door toegankelijke bestanden.

Technische aanpassingen
GGD Limburg-Noord is actief bezig met een verandertraject om de online informatievoorziening te optimaliseren. In 2021 wordt een nieuwe GGD website gerealiseerd. In verband met dit lopende verandertraject zijn de technische aanpassingen niet doorgevoerd.

Privacy

De gegevens die de GGD van u vraagt komen in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die de GGD van u heeft. Vanzelfsprekend moet met deze gegevens zorgvuldig worden omgegaan. Uw privacy is belangrijk voor u en voor ons.

Burgerservicenummer

Heeft u een afspraak bij de GGD Limburg-Noord? Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee. Dit is verplicht omdat de zorgverlener moet controleren of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Meer informatie over het Burgerservicenummer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

GGD Limburg-Noord is onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). Binnen de VRLN wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk bij medewerkers en de burgers verzameld voor het goed uitvoeren van vooral de wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg en algemene gezondheidzorg. De medewerker en burger moeten erop kunnen vertrouwen dat de VRLN zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De VRLN is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De VRLN geeft door middel van haar privacybeleid een duidelijke richting en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, hoe wij die gegevens gebruiken en opslaan, met wie wij die gegevens kunnen delen en welke rechten u hebt op basis van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen?

Telefoonnummer: 088 - 119 12 00