GGD

Privacy

De gegevens die de GGD van u vraagt komen in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die de GGD van u heeft. Vanzelfsprekend moet met deze gegevens zorgvuldig worden omgegaan. Uw privacy is belangrijk voor u en voor ons.
Telefoonnummer 088 - 11 91 200
Geplaatst op: 07-12-2016 om 15:42 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 13:45 uur

Op de GGD website wordt geen gebruik gemaakt van de zogenaamde Facebook-pixel-plug-in.

Burgerservicenummer

Heeft u een afspraak bij de GGD Limburg-Noord? Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee. Dit is verplicht omdat de zorgverlener moet controleren of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Meer informatie over het Burgerservicenummer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

GGD Limburg-Noord is onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). Binnen de VRLN wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk bij medewerkers en de burgers verzameld voor het goed uitvoeren van vooral de wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg en algemene gezondheidzorg. De medewerker en burger moeten erop kunnen vertrouwen dat de VRLN zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De VRLN is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De VRLN geeft door middel van haar privacybeleid een duidelijke richting en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, hoe wij die gegevens gebruiken en opslaan, met wie wij die gegevens kunnen delen en welke rechten u hebt op basis van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen?

Telefoonnummer: 088 - 119 12 00
E-mailadres: info.ggd@vrln.nl