Omgevingswet

De omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Daarom kent Nederland vanaf 1 juli 2023 de Omgevingswet. Dit is een wet die 26 bestaande wetten vervangt.

De komst van de Omgevingswet biedt kansen om een gezondere leefomgeving te realiseren. De GGD (afdeling Milieu) adviseert gemeenten bij omgevingsplannen die invloed hebben op gezondheid en milieu.

GGD Limburg-Noord heeft kennis over lokale gezondheidskansen en -risico’s De GGD adviseert en ondersteunt gemeenten onafhankelijk bij omgevingsplannen, visie en programma’s die invloed hebben op gezondheid, milieu en veiligheid.

Denk aan vraagstukken als:

  • Hoe kunnen we gezond gedrag stimuleren nabij de school?
  • Hoe voorkomen we geluidsoverlast in dit industriegebied?
  • Hoe bevorderen we een goede luchtkwaliteit?
  • Hoe verbeteren we de veiligheid in de wijk?

Hierbij werken we samen met de Brandweer Limburg-Noord. Net als GGD Limburg-Noord onderdeel van Veiligheidsregio Limburg-Noord

Op de website GGDLeefomgeving vind je informatie over alle factoren in je omgeving die van invloed kunnen zijn op je gezondheid.  GGDLeefomgeving is een gezamenlijk site van de Nederlandse GGD’en. Staat je antwoord niet tussen de informatie? Neem dan contact op met onze afdeling Milieu.

Naar GGDLeefomgeving

man vrouw kijken op kaart

Vragen en antwoorden

Website Rijksoverheid