GGD bij crisis of ramp

Wij zijn er ook bij een crisis of ramp. GGD Limburg-Noord is de uitvoerende dienst van en voor gemeenten tijdens grote ongevallen, rampen en crisissituaties.

Taken tijdens crisis

Als de gezondheid van inwoners in de regio wordt bedreigd is GGD Limburg-Noord aan zet. Zowel bij grote als kleinschalige rampen en crisissen zorgt het GGD crisisteam voor een gecoördineerde aanpak om schade te beperken of te voorkomen.

Afhankelijk van het soort ramp of crisis is de GGD verantwoordelijk voor de processen:

Infectieziekte uitbraken kunnen groot zijn zoals het coronavirus of monkeypox maar ook klein zoals een hepatitis A uitbraak op een school. De GGD zorgt dat de ziekte zich niet verder verspreidt door bijvoorbeeld het geven van vaccinaties.

Een milieuramp waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen kan een risico vormen voor de volksgezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een grote brand, gifwolk of explosie. De GGD adviseert over mogelijke gezondheidseffecten en biedt handelingsperspectief voor de betrokken inwoners.

Maatschappelijke onrust, ingrijpende gebeurtenissen of incidenten kunnen impact hebben op de gezondheid. Denk aan slachtoffers na opvang van een ramp, zedenzaak of gezinsdrama. GGD verzorgt in dit geval de coördinatie van de psychosociale hulpverlening.

Om na een ramp inzicht te krijgen in gezondheidsgevolgen en ondersteuningsbehoefte kan GGD een gezondheidsonderzoek opstarten. Denk bijvoorbeeld bij het kaart brengen van slachtoffers die blootgesteld zijn aan straling of schadelijke stoffen. Of het ophalen van behoefte aan extra zorg voor de slachtoffers.

Goede crisiscommunicatie staat voor het verspreiden van juiste, tijdige en begrijpelijke informatie over en tijdens een crisis, ramp of incident. Zodat zorgen en maatschappelijke onrust van inwoners worden weggenomen of beperkt. Denk aan het geven van informatie via FAQ’s of een navigatiekaartje op de website of persconferentie