Een gezonde start is voor de groei van een kind uiterst belangrijk.

30 augustus 2023

Alle consultatiebureaus in Noord- en Midden-Limburg werken met de preventielijn 0-2 jaar.  In de preventielijn is voor alle ouders met jonge kinderen structureel aandacht voor positieve gezondheid, preventie en in het bijzonder het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vanaf 1 juli 2023 zijn alle consultatiebureaus in Noord- en Midden-Limburg aangesloten. Een bijzonder moment, het is de eerste regio in Nederland waar alle gemeentes meedoen in de preventielijn. Een mooi mijlpaal waar GGD Limburg-Noord, JOGG (Gezond jeugd gezonde toekomst) en alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zich samen voor inzetten.

Pilots in Blerick en Venray

Jonge ouders krijgen bij een aantal contactmomenten met het consultatiebureau extra (hulp)middelen mee over voeding, bewegen en het drinken van water. Zo krijgen ouders die langskomen voor het 3-maandenconsult het pakket ‘Groentehapjes in tien stapjes’ mee en bij het 7-maandenconsult ontvangen ze een speciale oefendrinkbeker en extra informatie over water drinken. Bij het 11-maandenconsult ontvangen de ouders de beweegbundel. Hiermee kunnen ze iedere dag van de week, door middel van tekeningen, filmpjes en beschrijvende teksten, een beweegspel met hun kind doen. Deze informatie en activiteiten zijn samengesteld door meerdere professionals van onder andere GGD Limburg-Noord, JOGG, team sportontwikkeling bij gemeentes en kinderfysiotherapeuten. 

Positieve reacties

Twee consultatiebureaus (Blerick en Venray) zijn al vijf jaar in samenwerking met JOGG Limburg (Gezonde jeugd gezonde toekomst) bezig met de preventielijn. De aanpak in Blerick en Venray wordt positief ervaren door jonge ouders, medewerkers van het consultatiebureau en de lokale netwerken. Ouders zijn enthousiast. Dit blijkt uit reacties als; “Je kunt niet jong genoeg beginnen met bewegen, gezond eten en water drinken” en “Deze hulpmiddelen helpen écht om direct met de thema’s aan de slag te gaan”. Ook de jeugdverpleegkundige ziet dat het aansluit op waar ouders mee bezig zijn. “Door middel van plaatjes bij de uitleg, is het ook eenvoudig inzetbaar voor anderstalige ouders” aldus de jeugdverpleegkundige van GGD Limburg-Noord.

Gezonde toekomst

We zijn als GGD Limburg-Noord de eerste regio in Nederland waarbij alle consultatiebureaus en gemeenten meedoen. We hopen hiermee andere regio’s te inspireren met onze preventielijn 0-2 jaar die, in samenwerking met een team van professionals en partners, in ontwikkeling blijft. Op deze manier werken we met zijn allen aan een mooie en gezonde leefstijl. En een gezonde toekomst voor de volgende generatie.