Goede keuzes bij aanleg GroenBlauw Schoolplein

8 mei 2023

De Groenblauwe Revolutie Schoolpleinen is een programma (onderdeel van Waterklaar) van de vijftien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, Waterschap Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg. Onze GGD-teams Milieu en Gezondheidsbevordering steunen dit programma en geeft advies om goede, gezonde keuzes te maken bij voorbereidingen op een Groenblauw Schoolplein.

Wij willen kennis delen, zodat scholen een goede keuze kunnen maken als ze aan de slag gaan met het treffen van maatregelen om het schoolplein groenblauw te maken.

De gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid zijn te beperken met onder andere het toepassen van ‘groene en blauwe’ maatregelen. Waar we waakzaam voor moeten zijn, zijn de onbedoelde neveneffecten van die maatregelen. Onze boodschap is dan ook: stel gezondheid bij iedere maatregel centraal.

Meer informatie: