Jongvolwassenen ervaren meer psychische klachten dan voor coronapandemie

27 maart 2023

Begin 2022 hebben GGD Limburg-Noord en GGD Zuid-Limburg gezamenlijk de Corona Gezondheidsmonitor Jong Volwassenen uitgevoerd. Deze monitor is onderdeel van het landelijke onderzoek door netwerk GOR. Ruim 4.000 jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar in Limburg hebben voor deze nieuwe monitor een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Vandaag publiceren de Limburgse GGD’en samen de resultaten.

(Mentaal) welzijn

In 2022 ervaarden 51% van de jongvolwassenen in Limburg psychische klachten. Psychische klachten komen vaker voor bij vrouwen (61%) en jongvolwassenen in stedelijk gebied.
In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, een kleiner deel heeft matige of ernstige klachten. Twee op de vijf jongvolwassenen met psychische klachten voelt zich vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks leven. Een jongvolwassene zegt hierover in aanvullend onderzoek; “Hoe kom ik fatsoenlijk terug in de samenleving? Hoe bouw ik mijn leven weer op?”

Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam

Emotionele (69%) als sociale (60%) eenzaamheid komt veel voor onder jongvolwassenen. Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis van relaties met een hechte band, terwijl sociale eenzaamheid het gemis is van contacten met vrienden, familie en kennissen. Een deelnemer van het aanvullende onderzoek zei over eenzaamheid in de coronaperiode: “Ik heb me ook in die periode best wel alleen gevoeld. Want ook al kan je met vrienden dan wel bellen, dat is toch anders dan dat je echt bij elkaar bent.” Bijna twee derde van de deelnemende jongvolwassenen is eenzaam. Een kwart voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt het meest voor bij praktisch opgeleide jongvolwassenen (voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo of mbo-niveau 1), vrouwen en alleenwonenden.

Twee derde had hulp of steun nodig

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Bijna twee derde van de jongvolwassenen had tijdens de coronaperiode hulp of steun nodig, met name omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Een jongvolwassene zei hierover: “Er is niet echt begrip dat er nog een hele nasleep is voor veel mensen. Die druk die is wel merkbaar van ‘oh alles is weer open dus iedereen moet gewoon weer hard meedoen’.” Jongvolwassenen die kampen met psychische klachten, eenzaam zijn en/of het moeilijk vinden stressvolle gebeurtenissen te doorstaan, gaven vaker aan hulp of steun nodig te hebben.

Tevredenheid en vertrouwen in de toekomst

Ondanks de coronaperiode kijken veel jongvolwassenen met een positieve blik naar de toekomst. Het merendeel van de jongvolwassenen is tevreden met zichzelf (81%), zijn/haar eigen lichaam (70%) en zijn/haar eigen leven (81%). Daarnaast hebben Limburgse jongvolwassenen (redelijk) veel vertrouwen in de toekomst (84%).

Bekijk de resultaten van deze en meer onderwerpen via het Kennisplein van GGD Limburg-Noord en de Gezondheidsatlas van GGD Zuid-Limburg.

  • Denk jij aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op www.113.nl.

  • Zit jij niet lekker in je vel? Mindkorrelatie.nl staat voor je klaar.

  • Voel jij je ook weleens eenzaam? Kijk voor tips op join-us.nu.

  • JouwGGD.nl  is een online jongerenplatform met informatie over alles wat met je gezondheid te maken heeft.

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.