Start onderzoek naar impact corona op gezondheid

23 september 2022

Hoe gaat het met de inwoners van Limburg-Noord na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Limburg-Noord brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en. 

Uitnodigingsbrief deelname vanaf 23 september

Meer dan 29.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 23 september een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Waarom deze extra meting?

De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek, [email protected].

Gezondheidsmonitor Ouderen en Volwassenen