Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Hoe gaat het met onze jongeren? Dat meet GGD Limburg-Noord in samenwerking met middelbare scholen.

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Enkele voorbeelden die worden onderzocht met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 door de GGD’en en het RIVM.

GGD Limburg-Noord heeft afgelopen voorjaar alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst willen uitzetten. De scholen die deelnemen doen dit in het najaar van 2023. In onze regio doen bijna alle middelbare scholen en naar verwachting zo’n 7000 jongeren mee.

Jongeren die lezen met tekst gezondheidsmonitor Jeugd

Op het Regulier Voortgezet Onderwijs (RVO) vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Op het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs mogen alle leerlingen deelnemen. Ook zij vullen een online vragenlijst in.

Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Op het VSO en Praktijkonderwijs werken we met een verkorte en versimpelde vragenlijst. Leerlingen die meer willen weten over het onderwerp gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie. 

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen een paar weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar de naam van leerlingen. De GGD vraagt wél de (viercijferige) postcode, omdat de GGD de gegevens op gemeenteniveau en wijkniveau wil analyseren.

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen. Lees hier de privacyverklaring.

Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo werken we samen met de scholen en gemeenten aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren en het voorkomen van gezondheidsproblemen.

De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor Jeugd normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 was een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet op het RVO. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er is meer aandacht voor eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.  

Wil je meer informatie of heb je vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kun je contact opnemen met team Onderzoek van GGD Limburg-Noord via [email protected] of kijk bij de veel gestelde vragen op onze website.