Kindmonitor 2023

In samenwerking met de gemeenten Venlo en Roermond onderzoeken wij hoe het gaat met de kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit onderzoek heet de Kindmonitor.

Hoe werkt het onderzoek?

Ruim 10.000 ouders uit Venlo en Roermond ontvangen in de week van 2 oktober via de post of via school een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst gaat onder andere over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van jouw kind. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

De vragenlijst voor 0 tot 4 jarige kinderen heeft soms iets andere onderwerpen dan de vragenlijst voor 4 tot 12 jarige kinderen. Beide vragenlijsten kunnen hieronder worden bekeken.

Vragenlijst 0-4 jaar

Vragenlijst 4-12 jaar

Waarom is deelname belangrijk?

Hoe meer ouders er meedoen, hoe beter GGD, jouw gemeente en jouw school weten wat er speelt in de leefomgeving van jouw kind. Zo kunnen het lokale (jeugd)beleid en bijbehorende activiteiten beter aangepast worden op de behoeften van kinderen en hun ouders.

Hoe worden de resultaten van het onderzoek gedeeld?

De betrokken gemeenten en scholen worden op de hoogte gesteld van de resultaten. Zij krijgen een onderzoeksrapport. Het rapport van de gemeente wordt openbaar gepubliceerd op het Kennisplein van onze GGD. Het rapport van de school wordt alleen met de school en gemeente gedeeld.

Het rapport bevat alleen informatie op groepsniveau. Scholen ontvangen bijvoorbeeld alleen een schoolrapport als de vragenlijst voor minimaal 30 kinderen van de school is ingevuld. Zo zorgen we ervoor dat persoonlijke antwoorden nooit te herkennen zijn.

Hoe zit het met mijn privacy?

Sommige vragen zijn persoonlijk, dat beseffen wij. Wij verwerken jouw antwoorden vertrouwelijk. Jouw gegevens gebruiken wij alleen voor statistieken en groepsverslagen. Wij kunnen niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven.

Onderzoeksbureau Research2Evolve verzamelt de gegevens namens onze GGD en gemeenten. De resultaten worden na het onderzoek geanalyseerd door GGD Limburg-Noord. Alle partijen houden zich daarbij aan de wet. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens.

Bekijk hier de uitgebreide privacyverklaring.