Seks onder je 25e

In oktober 2022 startte Seks onder je 25e het grote onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. Tienduizenden jongeren vanaf 16 tot 25 jaar krijgen een uitnodiging thuisgestuurd om de online vragenlijst in te vullen. In Limburg-Noord krijgen meer dan 4400 jongeren de vragenlijst. Verder krijgen op ruim 100 scholen in Nederland jongeren van 13 tot 16 jaar dit najaar de vragenlijst voorgelegd.

Waarom is het onderzoek belangrijk?

Het onderzoek geeft belangrijke inzichten in de seksuele gezondheid, leefstijl en informatiebehoeftes van jongeren. Deze cijfers onderbouwen de keuzes voor preventie, zorgverlening, beleid en voorlichting.

Welke vragen krijgen jongeren?

Seks onder je 25e gaat over relaties, seksualiteit en gezondheid. Vragen gaan over de houding, de behoeftes en het gedrag van jongeren. Bijvoorbeeld: Ben je wel eens verliefd geweest? Tot wie voel je je seksueel aangetrokken? Met wie zou je praten als je een probleem had met seks? Gebruikte je wel eens een datingapp ? Check jij altijd of de ander ook seks wil? Welk anticonceptiemiddel gebruik je? Deze en andere vragen krijgen jongeren die meedoen met Seks onder je 25e.

Overzichtskaart met vragen over seks onder je 25e

Het landelijke onderzoek voeren Soa Aids Nederland en Rutgers uit in samenwerking met GGD’en en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De extra regionale data verzamelt de GGD Limburg-Noord. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor het aanvullende onderzoek PECAN, waarmee het RIVM het vóórkomen van de soa’s chlamydia en gonorroe onder jongeren onderzoekt.

Wie kan meedoen met het onderzoek?

Alleen jongeren die een uitnodiging thuisgestuurd krijgen, kunnen de vragenlijst invullen.

Wat moet ik doen als ik mijn inlogcode kwijt ben?

Jongeren die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, krijgen een reminder thuisgestuurd met daarin opnieuw de inlogcode.

Mijn inlogcode werkt niet, wat nu?

De inlogcode bestaat uit een unieke combinatie van cijfers en hoofdletters. Werkt je code niet? Mail dan naar [email protected].

Wanneer worden de resultaten bekend?

De cijfers van Seks onder je 25e worden eind 2023 gepubliceerd.

Waarom heb ik een uitnodiging ontvangen?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft willekeurig enkele tienduizenden mensen in Nederland uitgekozen tussen 16 en 25 jaar. Deze mensen krijgen een brief thuisgestuurd van het CBS of van de GGD in hun regio.

Waarom zou ik meedoen?

Seks onder je 25e is het enige grote onderzoek naar seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. Het onderzoek levert veel cijfers. Die cijfers worden gebruikt om voorlichting en hulpverlening voor jongeren te verbeteren.

Zijn mijn gegevens veilig?

Ja, GGD Limburg-Noord, Rutgers en CBS werken veilig met je gegevens. Dit moet van de wet om jouw privacy te beschermen.

Wat vinden jongeren van het onderzoek?

Jongeren die de vragenlijst eerder uitprobeerden, zeiden dit: “Supergoed dat dit allemaal gevraagd wordt” en “Ik vind het goed dat jullie zulke onderzoeken doen en hoop dat er meer voorlichtingen komen op middelbare scholen”.