Gezondheidsonderzoek

Als kinderen naar school gaan, blijven we zijn of haar gezondheid volgen. Zoals we dat ook op het consultatiebureau doen. Het gezondheidsonderzoek op de basisschool, het voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs is hiervoor een belangrijk middel. Hiervoor komen we op verschillende momenten tijden de schooljaren langs.

Het vroegtijdig signaleren van kinderen met mogelijke problemen (nu of in de toekomst) op lichamelijk, sociaal, emotioneel en/of cognitief gebied is een van de belangrijkste taken van onze jeugdgezondheidszorg. Naast signalen die wij krijgen van kind en ouders, willen wij gebruik maken van signalen van leerkrachten. Signaleren door leerkrachten vinden wij belangrijk. Een leerkracht ziet de leerlingen dagelijks en is op school vaak de eerste die merkt dat er iets aan de hand is.
Denk hierbij aan:

  • Zorgen over lengte, gewicht, gehoor en zien
  • Twijfels over het gedrag en/of de emotionele ontwikkeling
  • Problemen in de spraak/taalontwikkeling
  • Problemen in de motorische ontwikkeling
  • Pesten, sociaal ge├»soleerde leerlingen
  • Ziekteverzuim
  • Opvoedingsproblematiek
  • Zorgen die voortkomen uit echtscheiding

De jeugdgezondheidzorg werkt graag samen met scholen. Dit om de zorgen die er zijn bij leerlingen snel in beeld te krijgen, met als doel zo vroegtijdig mogelijk ouders en kinderen te kunnen ondersteunen. Geef jouw zorgen aan als je denkt dat er naast de gezondheidsonderzoeken contact door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of logopedist wenselijk is. Wij gaan er van uit, dat wat jij meldt, besproken is met de ouders/jongere. Je kunt rechtstreeks contact zoeken met het Team Jeugdgezondheidszorg verbonden aan jouw school. Indien dit niet bekend is, maak dan gebruik van de contactgegevens boven aan de pagina.