Op school

Ook als je kind naar school gaat, blijven we zijn of haar gezondheid volgen. Zoals we dat ook op het consultatiebureau deden. Het gezondheidsonderzoek op de basisschool, het voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs is hiervoor een belangrijk middel. Hiervoor komen we op verschillende momenten tijden de schooljaren langs.

5  jarigen

Gezondheidsonderzoek onderbouw basisonderwijs

Het gezondheidsonderzoek vindt plaats op de school bij jouw kind. De assistente van de jeugdgezondheidszorg meet de lengte, het gewicht en test zo nodig de ogen, oren en de motoriek van je kind.

Bij het onderzoek ben je als ouder niet aanwezig. Wel kun je vragen doorgeven via een vragenlijst die we vooraf met je delen. Zijn er bijvoorbeeld zorgen over het gedrag, gehoor, spraak of taal van je kind? Dan nemen we die mee in het onderzoek. Als er uit het onderzoek, resultaten of vragen komen die we graag willen bespreken, dan nemen wij contact met je op. Meer informatie lees je op www.ggdlimburgnoord.nl/gezondheidscheck

9 - jarigen

Je kind ontvangt een uitnodiging voor de DTP- en BMR-vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma.

10 - jarigen

Gezondheidsonderzoek bovenbouw basisonderwijs

Het gezondheidsonderzoek vindt plaats op de school bij jouw kind. De assistente van onze jeugdgezondheidszorg meet de lengte, het gewicht en test zo nodig de ogen en/of oren van je kind.

Bij het onderzoek ben je als ouder niet aanwezig. Wel kun je vragen doorgeven via een vragenlijst die we vooraf met je delen. Zijn er bijvoorbeeld zorgen over het gedrag, ontwikkeling, spraak of taal van je kind? Dan nemen we die mee in het onderzoek. Als er uit het onderzoek, resultaten of vragen komen die we graag willen bespreken, dan nemen we contact met je op. Wil je meer weten? Meer informatie lees je op www.ggdlimburgnoord.nl/gezondheidsonderzoek

HPV- vaccinatie

Je kind ontvangt een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma.

  

13/14 jarigen

Gezondheidsonderzoek

Het gezondheidsonderzoek vindt plaats als je kind in de tweede klas van het voorgezet onderwijs zit. De jeugdverpleegkundige of -assistente van de jeugdgezondheidszorg spreekt met je kind over de gezondheid en leefstijl. Meten en wegen hoort hier ook bij. Zo nodig testen we de ogen en oren.

Bij het onderzoek ben je als ouder niet aanwezig. Wel kun je vragen doorgeven via een vragenlijst die we vooraf met je delen. Zijn er bijvoorbeeld zorgen over het gedrag, gehoor, spraak of taal van je kind? Dan nemen we die mee in het onderzoek. Als er uit het onderzoek, resultaten of vragen komen die we graag willen bespreken, dan nemen we contact met jou en je kind op

Meningokokken-vaccinatie

Je kind ontvangt een uitnodiging voor de meningokokken-vaccinatie (MENACWY) uit hetRijksvaccinatieprogramma.

15/16  jarigen

Gezond leven? Check het even!

In het schooljaar 2022-2023, 4e klas van HAVO/VWO  krijgen jongeren een digitale gezondheidscheck. 

Jongeren van 12 tot 18 jaar veranderen veel, zowel lichamelijk als psychisch en sociaal. Al die veranderingen vragen veel van je kind. Je kind heeft soms zorgen en vragen. Of het gaat zich anders gedragen.

Daarom willen wij als jeugdgezondheidszorg deze kinderen ook in de bovenbouw graag nog een keer zien. We doen dat aan de hand van het onderzoek Gezond leven? Check het even!

 

Aanpak Ziekteverzuim MAZL

Sinds 2015 voert GGD Limburg-Noord ‘MAZL’ uit in het voortgezet onderwijs. MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen.

MAZL is een aanpak van ziekteverzuim waarbij de jeugdarts de leerling bij zorgelijk ziekteverzuim ondersteunt. Indien nodig vraagt de school bij de jeugdgezondheidszorg een MAZL-consult aan.

De jeugdarts bespreekt en onderzoekt dan de gezondheidsklachten van de leerling en redenen van ziekteverzuim.  Samen met de leerling en ouders wordt dan de gewenste begeleiding of zorg bepaald. Ook adviseert de jeugdarts over deelname aan het lesprogramma en de emotionele en/of fysieke belastbaarheid, een re-integratievoorstel en eventuele gewenste aanpassingen. 

Meer informatie over MAZL vind je op www.ncj.nl 

Na plaatsing op het speciaal onderwijs komen we langs voor een gezondheidsonderzoek met je kind. Twee tot drie jaar na plaatsing vindt een herhalingsonderzoek plaats. Daarnaast bieden we je kind de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma aan.

Heeft je kind extra zorg nodig? Dan stemmen we samen met jou als ouder af hoe we extra contactmomenten organiseren.

Wij volgen de gezondheid van je kind. Dit kunnen we niet altijd alleen. Daar hebben we ouders bij nodig en soms ook andere professionals of instanties. In dat geval bespreken we dit altijd vooraf met de ouder(s).

Wij werken samen met:

  • Kinderdagverblijven
  • Peuterspeelzalen
  • Scholen
  • Wijkteams
  • Centra voor Jeugd en Gezin
  • Huisartsen
  • Medisch specialisten
  • Bureau Jeugdzorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Maatschappelijk werk
5 kinderen op een rij in de klas