Toezicht kinderopvang

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De eerste jaren van een kind beïnvloeden zijn latere ontwikkeling. Daarom is kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving belangrijk.

De overheid stelt kwaliteitseisen aan kindercentra. Toezichthouders van de GGD toetsen jouw kinderopvang jaarlijks op deze kwaliteitseisen. Dit doen wij in opdracht van de gemeente. Onder kinderopvang valt: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, gastouderbureaus  en voorzieningen van gastouderopvang.

5 kinderen op een rij in de klas

De inspecteurs Kinderopvang van de GGD Limburg-Noord maken van iedere inspectie, in opdracht van de gemeente, een rapport. Dit rapport is openbaar en wordt uitgevoerd volgens de Wet Kinderopvang.

De rapporten zijn openbaar: Landelijk Register Kinderopvang

Via een nieuwsbrief informeren wij houders van kinderopvang over actuele thema’s. Vragen of aanmelden? [email protected]

  • Juni
  • Februari