Toezicht kinderopvang

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De eerste jaren van een kind beïnvloeden zijn latere ontwikkeling. Daarom is kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving belangrijk.

De overheid stelt kwaliteitseisen aan kindercentra. Toezichthouders van de GGD toetsen jouw kinderopvang jaarlijks op deze kwaliteitseisen. Dit doen wij in opdracht van de gemeente. Onder kinderopvang valt: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, gastouderbureaus  en voorzieningen van gastouderopvang.

5 kinderen op een rij in de klas

Bekijk op de website van GGD GHOR de werkwijze toezicht en handhaving kinderopvang via www.ggdghor.nl
 

De toezichthouders Kinderopvang van de GGD Limburg-Noord maken van ieder onderzoek, in opdracht van de gemeente, een rapport. Dit rapport is openbaar en wordt uitgevoerd volgens de Wet Kinderopvang.

De rapporten zijn openbaar te bekijken via: Landelijk Register Kinderopvang

 

Via een nieuwsbrief informeren wij houders van kinderopvang over actuele thema’s. Vragen of aanmelden? [email protected]

Ouders en oudercommissies kunnen bij BOINK terecht met vragen en voor advies op het gebied van kinderopvang: BOINK Belangenvereniging ouders in de kinderopvang 

Kan ik als ouder een melding doen over de kwaliteit van de kinderopvang?

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de kwaliteit van de kinderopvang. Bespreek je zorgen dan met de kinderopvang of gastouder. Zo kan de organisatie zelf reageren en wanneer nodig verbeteren. Heb je signalen of informatie dat een kindcentrum of gastouder(bureau) niet aan de wettelijke eisen voldoet en kom je er met een gesprek niet uit? Neem dan contact op met onze toezichthouder kinderopvang  via 088 - 119 12 00 of [email protected]