Aangifteformulier infectieziekte

Indien de patiënt een positieve laboratorium uitslag heeft betreffende een meldingsplichtige ziekte graag dit formulier invullen. Deze dient conform de wet Publieke Gezondheid binnen 1 werkdag gemeld te worden bij de GGD.

Sommige ziekten zelfs direct of binnen 24 uur. Zie voor een volledig overzicht de website van het RIVM.

Doel van het formulier

De GGD in staat te stellen te starten met bron en contactopsporing volgens de Wet Publieke gezondheid. Het is zaak dat betrokken cliënt vooraf door behandelaar in kennis gesteld wordt van de betreffende diagnose.

Aanduiding van verplicht veld
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Is de patiënt op de hoogte van de diagnose?
Weet de patiënt dat de GGD contact op kan nemen?
Wilt u vooraf met de GGD overleggen?
Zo ja, op welk telefoonnummer bent u bereikbaar?
Onderstaande alleen invullen als er geen laboratoriumuitslag is geüpload.