Tuberculoseziekte

Tuberculose is een infectieziekte. De tuberculosebacterie veroorzaakt deze infectie. De meest voorkomende vorm is longtuberculose. Als GGD zijn wij verantwoordelijk voor de bestrijding van de tuberculoseziekte in de regio. De afdeling Tuberculosebestrijding doet dat onder andere door screening van groepen mensen die extra risico lopen op tuberculoseziekte en door bron- en contactonderzoek.

Tuberculose (of TBC) is een infectieziekte. Mensen krijgen het door de tuberkelbacterie. De ziekte kan overal in het lichaam voorkomen. Meestal komt het voor in de longen. Heeft iemand besmettelijke longtuberculose? Dan kan hij iemand anders besmetten. Dan noemen we het "open tuberculose".

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur is ons spreekuur. Je kunt hier alleen terecht op afspraak.

De spreekuren tuberculoseziekte vinden plaat op de locaties Blerick en Roermond.

Heb je van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het advies gekregen bij ons een afspraak te maken voor TBC-onderzoek? Maak dan een afspraak via 088 - 119 17 16. Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Neem bij de afspraak het TBC-formulier van de IND mee. Dit vind je op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst.

Kinderen waarvan een van de ouders afkomstig is uit landen waar veel tuberculoseziekte voorkomt, worden door ons uitgenodigd voor deze BCG-vaccinatie. De BCG-vaccinatie voor deze kinderen is gratis.

Vragen hierover? Neem contact met ons op.

Kosten

  • Röntgenfoto Tuberculoseziekte-onderzoek € 54,50
  • Tuberculinehuidtest (Mantoux) € 30,10
  • BCG-vaccinatie € 83,20
  • Quantiferon-test (IGRA) € 77,20

Meer informatie