Bescherming gegegevens

De jeugdgezondheidszorg legt van elk kind een Digitaal Dossier vast volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Vragen over het dossier van uw kind?

In het digitaal dossier worden belangrijke zaken over een kind genoteerd, zoals:

  • lengte
  • gewicht
  • de ontwikkelingen van het kind
  • vragen, op- en aanmerkingen van ouder/verzorger
  • de door de jeugdgezondheidszorg gegeven adviezen
  • de voor het kind belangrijke omstandigheden
  • de contacten met ouder/verzorger en met eventuele hulpverleners die betrokken zijn bij het kind

Bij de onderzoeken en gesprekken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige kunnen vertrouwelijke zaken aan de orde komen.

De medewerker kan met de ouder/verzorger bespreken hoe deze gegevens in het dossier worden vermeld. De ouder/verzorger kan het dossier ook inzien. Als blijkt dat er onjuistheden in het dossier staan, kan de ouder/verzorger gebruik maken van zijn correctierecht. Het originele dossier blijft eigendom van GGD Limburg-Noord (jeugdgezondheidszorg).