Bescherming gegegevens

De jeugdgezondheidszorg legt van elk kind een Digitaal Dossier vast. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt. De wettelijke grondslag hiervoor is vastgelegd in de volgende wet- en regelgeving:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Wet publieke gezondheid
 • Besluit publieke gezondheid
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Vragen over het dossier van uw kind?

In het digitaal dossier worden belangrijke zaken over een kind genoteerd, zoals:

 • lengte
 • gewicht
 • de ontwikkelingen van het kind
 • vragen, op- en aanmerkingen van ouder/verzorger
 • de door de jeugdgezondheidszorg gegeven adviezen
 • de voor het kind belangrijke omstandigheden
 • de contacten met ouder/verzorger en met eventuele hulpverleners die betrokken zijn bij het kind

Bij de onderzoeken en gesprekken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige kunnen vertrouwelijke zaken aan de orde komen.

De medewerker kan met de ouder/verzorger bespreken hoe deze gegevens in het dossier worden vermeld. De ouder/verzorger kan het dossier ook inzien. Als blijkt dat er onjuistheden in het dossier staan, kan de ouder/verzorger gebruik maken van zijn correctierecht. Het originele dossier blijft eigendom van GGD Limburg-Noord (jeugdgezondheidszorg).