Coronavirus zorginstellingen

Op deze pagina vind je informatie over wat te doen bij één of meerdere besmettingen met het coronavirus onder cliënten/bewoners en werknemers binnen een langdurige zorginstelling (verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg). Naast het meldformulier bij een besmetting onder cliënten of bewoners, vind je op deze pagina links naar de meest actuele informatie betreffende contactonderzoek, testbeleid en inzet onder medewerkers en het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen in langdurige zorginstellingen. 

Corona / COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte groep A. Bij een positieve bevinding moet deze door de behandelend arts én door het laboratorium gemeld worden bij de GGD. 

Wanneer er één of meerdere bewoners van een zorginstelling positief testen op het coronavirus, vragen wij je een meldformulier in te vullen. Vul per positieve cliënt/bewoner het formulier in. Er kan door de GGD contact worden opgenomen, indien er meer informatie nodig is of in het geval van een corona uitbraak (≥3 besmettingen) in de zorginstelling.

Animatie van man met schild en zwaar en infectieziekte