Coronavirus scholen en kinderopvang

Werk je op een school, kinderopvang of als gastouder in onze regio en ben je op zoek naar informatie over het coronavirus? Op deze pagina vindt je onder andere contactgegevens van onze GGD specifiek gericht op scholen, kinderopvang en gastouders. Ook vindt je hier de meest recente procedures en maatregelen over corona en waar je de antwoorden van veel voorkomende vragen kunt vinden. 

Telefoon

088 - 119 1957 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur)

Onze scholendesk is het eerste aanspreekpunt voor scholen, kinderopvang en gastouders. De scholendesk is onderdeel van het scholenteam van onze GGD. Binnen het scholenteam werken verschillende onderdelen nauw samen, onder andere Jeugdgezondheidszorg, Infectieziektebestrijding en het team Bron- en Contactonderzoek.

Het scholenteam wordt gevormd door artsen, verpleegkundigen, coördinatoren, doktersassistentes en medewerkers bron- en contactonderzoek. Het scholenteam benaderd scholen proactief in het kader van preventieve maatregelen. Dat kan gaan van de maximale grootte van groepen tot aan wat te doen bij besmettingen.

De scholendesk, onderdeel van het scholenteam, voert het bron- en contactonderzoek uit binnen de school, kinderopvang en gastouders. Tevens ondersteunt het bij vragen rondom coronabesmettingen. Het scholenteam kan ook nazorg bieden als er vragen of problemen ontstaan als gevolg van corona besmettingen binnen de school of kinderopvang. Zo werken we samen aan de veiligheid voor kinderen en medewerkers binnen de scholen en kinderopvang. 

Neem als school of kinderopvang altijd direct contact op met de GGD bij één van onderstaande situaties:

  • Een groep of klas met veel kwetsbare kinderen
  • Een uitbraak waarbij er meerdere kinderen of medewerkers ernstiger ziek zijn of als een kind in het ziekenhuis is opgenomen als gevolg van corona
  • Een uitbraak met (dreigende) onrust onder ouders, medewerkers of media
  • Een uitbraak na een grootschalige gezamenlijke activiteit binnen de school

Of:

  • Bij vragen of onduidelijkheden over het te voeren beleid
  • Indien je merkt dat men zich slecht aan de coronamaatregelen houdt
  • Indien je overweegt een grootschalige gezamenlijke activiteit te organiseren binnen de school
  • Indien je overweegt volledig over te gaan op thuisonderwijs door het hoge aantal besmettingen

De contactgegevens van de scholendesk staan bovenaan deze pagina vermeldt. 

Positieve testuitslag

Positieve zelftest? Volg de informatie en regels op www.mijnvraagovercorona.nl.

Informeer de ouders over de besmettingen, hiervoor kan men gebruik maken van de volgende brieven: 

Een negatieve zelftest maar wel aanhoudende klachten? Dan is het belangrijk om een volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Indien dan opnieuw negatief getest, is geen nieuwe (zelf)test meer nodig en wordt ervan uitgegaan dat de klachten niet door corona worden veroorzaakt. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om toch een testafspraak te maken bij de GGD.

Animatie van man met schild en zwaar en infectieziekte