Gezondheidsonderzoek bovenbouw basisonderwijs

Het gezondheidsonderzoek vindt plaats op de school van jouw kind. De kinderen komen één voor één bij de doktersassistente. Jouw kind wordt op het moment dat het aan de beurt is uit de klas gehaald. Bij het onderzoek op school ben je als ouder niet aanwezig. Voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek heeft de doktersassistente de vragenlijsten van de ouder(s)/verzorger(s) gelezen. Dan is ook bekend of er toestemming is jouw kind voor het gezondheidsonderzoek uit de klas te mogen halen. 

De doktersassistente begint het onderzoek met een gesprekje om jouw kind op zijn gemak te stellen. Ook worden er vragen gesteld over plagen en pesten in de klas. De antwoorden op de vragenlijsten worden niet met jouw kind besproken tijdens het onderzoek. Deze antwoorden kunnen wel aanleiding zijn voor een vervolgcontact bij de jeugdverpleegkundige, de jeugdarts of de logopedist. Na het gesprekje wordt jouw kind gewogen en gemeten. Jouw kind hoeft daarvoor alleen de schoenen uit te doen. De ogen en oren worden niet standaard getest op deze leeftijd. Dit gebeurt wel als jij op de vragenlijst hebt ingevuld als er twijfels zijn over het zien of horen of als beide ouders een bril/lenzen dragen of de ogen gelaserd zijn.

Na het gesprekje en het onderzoek schrijft de doktersassistente het resultaat op in het dossier van jouw kind. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen jij kan het resultaat lezen in het ouderportaal. Je kunt dan ook zien of jij en jouw kind nog een uitnodiging krijgen voor een vervolgcontact bij de jeugdverpleegkundige, de jeugdarts of de logopedist.