Gezondheidsonderzoek voorgezet onderwijs

De gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en de bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

Om problemen bij de gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen, onderzoekt de afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD in opdracht van de gemeente deze kinderen op verschillende momenten gedurende de schoolperiode.
Als er problemen zijn dan kunnen we met jou, jouw ouder(s)/verzorger(s) en eventueel je leerkracht meedenken. Zo nodig verwijzen we je in overleg door naar andere hulpverleners.

Twee vragenlijsten

Je hebt een uitnodiging met twee verschillende vragenlijsten gekregen. Deze vragenlijsten gaan over jouw gezondheid en ontwikkeling. Ze zijn onderdeel van het gezondheidsonderzoek en helpen om samen met jou te kijken hoe het met je gaat. We vragen je alvast van tevoren de vragenlijsten met blauwe of zwarte pen in te vullen en mee te nemen naar het onderzoek. De deelname van het gezondheidsonderzoek is vrijwillig. Het invullen van de vragenlijsten ook. Je mag tijdens het invullen ook vragen overslaan, als je daarop liever niet wilt antwoorden.

Het gezondheidsonderzoek

Het gezondheidsonderzoek vindt plaats op jouw school. Van te voren komt de jeugdverpleegkundige of doktersassistente zich voorstellen in de klas. Denk je aan het meenemen van de ingevulde vragenlijsten?

Tip: Bewaar de ingevulde vragenlijsten in jouw agenda/tas.

De jeugdverpleegkundige of doktersassistente stelt zich voor en neemt met jou de vragenlijsten door. We gaan je wegen en meten, hiervoor hoef je alleen je schoenen uit te doen. We kijken naar jouw lengte en gewicht om te zien of je voldoende groeit en of jouw gewicht bij jouw lengte past. Het veraf zien en het gehoor worden niet standaard getest. Dit gebeurt wel als jij, jouw ouder(s)/verzorger(s) of je mentor aangeven dat er twijfels zijn over het zien of horen óf bijvoorbeeld als allebei je ouders een bril of lenzen dragen.

Bevindingen van het gezondheidsonderzoek

Na afloop van het onderzoek krijg je een brief mee met onze bevindingen. Hierop staat of je een uitnodiging krijgt voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. Deze uitnodiging wordt te zijner tijd naar het huisadres gestuurd. Het is gebruikelijk dat – indien we over jouw mobiele telefoonnummer beschikken – je voor afspraken een herinnerings-sms ontvangt. Soms is het nodig dat de jeugdverpleegkundige of doktersassistente naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek nog overlegt met de jeugdarts. Als dit nodig is, krijg je op een later moment nog bericht van ons. Als je zelf naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek een vervolgafspraak wilt maken dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Informatiebrieven

GGD Limburg-Noord heeft over verschillende onderwerpen informatie voor jou en/of jouw ouder(s)/verzorger(s). Als wij denken dan een bepaalde informatiebrief voor jou en/of jouw ouder(s) verzorger(s) interessant kan zijn, geven we dit aan op de brief met de bevindingen.