GGD

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. U kunt voor alle vragen rondom de gezondheid en ontwikkeling van uw kind contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 
Telefoonnummer 088 - 11 91 111 

Richtlijnen: Coronavirus en jouw afspraak bij de Jeugdgezondheidszorg

Naar de informatiepagina

Nieuw: Ouderportaal 0-12 jaar

Naar de informatiepagina

 

Op het consultatiebureau

Op het consultatiebureau volgen we samen de groeien en ontwikkeling van uw kind (0-4 jaar). We doen onderzoek en beantwoorden vragen over opgroeien, opvoeden en ouderschap. Ook kan uw kind hier ingeënt worden tegen een aantal kinderziekten
 

Een afspraak op het consultatiebureau

Een afspraak op het bureau begint bij onze assistent. De assistent weegt en meet uw kind. Bij baby’s meten wij ook de omtrek van het hoofd. Hierna nodigt onze jeugdarts of jeugdverpleegkundige u uit in de spreekkamer. Wij kijken samen met u naar de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Ook is er ruimte voor het beantwoorden van vragen. De gegevens noteren wij in het dossier van uw kindOp bepaalde leeftijden geven wij uw kind een prik of krijgt uw kind een ogentest of gehooronderzoek.

Goed om te weten:
Het kan voorkomen dat in verband met interne stages verpleegkundigen meekijken tijdens consulten van artsen  (ook in coronatijd). Hierover wordt u voorafgaand uw afspraak geïnformeerd.

 

Vrij inloopspreekuur

In verband met de aangescherpte corona-maatregelen vervallen de vrije inloopspreekuren tijdelijk vanaf maandag 8 november.

Jeugdgezondheidszorg: wat en wanneer?

Overzicht contactmomenten

op school

De momenten dat de GGD uw kind uitnodigt sluiten aan bij de ontwikkelfase van uw kind en het vaccinatieschema. Vanaf het basisonderwijs tot het voortgezet onderwijs krijgt ieder kind krijgt zijn GGD contactmomenten. Een kind dat extra zorg nodig heeft, krijgt extra contactmomenten in afstemming met kind en ouder/verzorger. De gegevens noteren wij in het dossier van uw kind.

Extra contactmoment adolescenten 

Voor jongeren van 3 VMBO-Basis/Kader, 3 VMBO-Theoretisch en 4 HAVO/VWO.

Gezondheidscheck

Contactmomenten op school

Kinderen

 Wat gebeurt er?

5/6 jarigen
Op school meet de assistente jeugdgezondheidszorg lengte en gewicht en test zo nodig de ogen en oren van je kind. Ouders vullen een vragenlijst in. De jeugdgezondheidszorg kijkt naar de antwoorden. Als hier vragen over zijn belt of mailt ze je of nodigt ze je uit. Meer informatie over het gezondheidsonderzoek
9 jarigen
Uitnodiging: BMR en DTP vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogamma.
10 jarigen Op school meet de assistente jeugdgezondheidszorg lengte en gewicht en test zo nodig de ogen en oren van je kind. Ouders vullen een vragenlijst in. De jeugdgezondheidszorg kijkt naar de antwoorden. Als hier vragen over zijn belt of mailt ze je of nodigt ze je uit
12 jarigen
Uitnodiging voor je dochter: HPV vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma.
2e klas VO De jeugdverpleegkundige of –assistente spreekt je kind over gezondheid en leefstijl. Meten en wegen hoort hier ook bij. Je kind vult een vragenlijst in en kan vragen om een ogentest en/of gehoortest. Je kind krijgt informatie over www.JouwGGD.nl. Meer informatie over het gezondheidsonderzoek op voortgezet onderwijs

 

op het speciaal onderwijs

Kinderen krijgen  bij plaatsing op het speciaal onderwijs een gezondheidsonderzoek. Twee tot drie jaar na plaatsing vindt een herhalingsonderzoek plaats. Daarnaast krijgen zij de reguliere vaccinatiemomenten aangeboden. Een kind dat extra zorg nodig heeft, krijgt extra contactmomenten in afstemming met kind en ouder/verzorger.

Wij werken samen met

De Jeugdgezondheidszorg werkt samen met andere professionals. Wanneer het over uw kind gaat bespreken we dit altijd vooraf met u. Wij werken samen met onder andere:

  •  Kinderdagverblijven
  •  Peuterspeelzalen
  •  Scholen
  •  Wijkteams
  •  CJG
  •  Huisartsen
  •  Medisch specialisten
  •  Bureau Jeugdzorg
  •  Geestelijke gezondheidszorg
  •  Maatschappelijk werk

Samenwerking in de jeugdketen

Om jongeren goed te kunnen helpen, is een soepele samenwerking noodzakelijk tussen alle partijen die met jeugd werken. In de regio Noord- en Midden- Limburg wordt daarom gebruik gemaakt van een gezamenlijk signaleringssysteem:Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg.