GGD

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. U kunt voor alle vragen rondom de gezondheid en ontwikkeling van uw kind contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 
Telefoonnummer 088 - 11 91 111 

Richtlijnen: Coronavirus en jouw afspraak bij de Jeugdgezondheidszorg

Naar de informatiepagina

Nieuw: Ouderportaal 0-12 jaar

Naar de informatiepagina

 

Op het consultatiebureau

Op het consultatiebureau volgen we samen de groeien en ontwikkeling van uw kind (0-4 jaar). We doen onderzoek en beantwoorden vragen over opgroeien, opvoeden en ouderschap. Ook kan uw kind hier ingeënt worden tegen een aantal kinderziekten
 

Een afspraak op het consultatiebureau

Door de aangescherpte coronamaatregelen bieden wij alternatieve manieren aan voor een fysieke afspraak op het consultatiebureau. Dit zodat we de kans op besmettingen samen verlagen. Zo kunt u een telefonisch consult of beeldbellen aanvragen.
Indien uw kind een afspraak heeft voor een vaccinatie dan komt u met uw kind naar het consultatiebureau. Indien uw kind bijna 4 jaar wordt komen jullie alleen langs voor de vaccinatie. 
Zijn er zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind maak deze dan bespreekbaar, dan kijkt de arts of verpleegkundige samen met u naar een passende vorm van contact. 

Een afspraak op het bureau begint bij onze assistent. De assistent weegt en meet uw kind. Bij baby’s meten wij ook de omtrek van het hoofd. Hierna nodigt onze jeugdarts of jeugdverpleegkundige u uit in de spreekkamer. Wij kijken samen met u naar de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Ook is er ruimte voor het beantwoorden van vragen. De gegevens noteren wij in het dossier van uw kindOp bepaalde leeftijden geven wij uw kind een prik of krijgt uw kind een ogentest of gehooronderzoek.

Goed om te weten:
Het kan voorkomen dat in verband met interne stages verpleegkundigen meekijken tijdens consulten van artsen  (ook in coronatijd). Hierover wordt u voorafgaand uw afspraak geïnformeerd.

 

Vrij inloopspreekuur

De vrije inloopspreekuren weer gestart op onze locaties. Bekijk hier het overzicht met vrije inloopspreekuren per locatie.

Let op! Op een aantal van onze locaties (zie overzicht hierboven) is er op dit moment geen mogelijkheid tot vrij inloopspreekuur. Wij zijn per 13 juni 2022 op deze locaties met een proef gestart waarin het voor ouders en/of verzorgers mogelijk is om zelf via ons ouderportaal een inloopafspraak te plannen. Dit om jouw kindje te wegen/meten of een korte vraag aan onze verpleegkundige te stellen. Je kunt hier zien hoe je een afspraak zelf kunt inplannen.

Jeugdgezondheidszorg: wat en wanneer?

Overzicht contactmomenten

op school

De momenten dat de GGD uw kind uitnodigt sluiten aan bij de ontwikkelfase van uw kind en het vaccinatieschema. Vanaf het basisonderwijs tot het voortgezet onderwijs krijgt ieder kind krijgt zijn GGD contactmomenten. Een kind dat extra zorg nodig heeft, krijgt extra contactmomenten in afstemming met kind en ouder/verzorger. De gegevens noteren wij in het dossier van uw kind.

Door de aangescherpte coronamaatregelen bieden wij alternatieve manieren aan voor een fysieke afspraak op school of onze GGD locatie. Dit zodat we de kans op besmettingen samen verkleinen. Zo kunt u een telefonisch consult of beeldbellen aanvragen. Voor sommige contactmomenten zijn we genoodzaakt om dit via een alternatieve manier door te laten gaan. Heeft u zorgen over uw kind, neem dan contact met ons op.

Contactmoment adolescenten 

Voor jongeren van 3 VMBO-Basis/Kader, 3 VMBO-Theoretisch en 4 HAVO/VWO.

Gezondheidscheck

Contactmomenten op school

Kinderen

 Wat gebeurt er?

5/6 jarigen
Op school meet de assistente jeugdgezondheidszorg lengte en gewicht en test zo nodig de ogen en oren van je kind. Ook testen we de motoriek van jouw kind. Ouders vullen een vragenlijst in. De jeugdgezondheidszorg kijkt naar de antwoorden. Als hier vragen over zijn belt of mailt ze je of nodigt ze je uit. Meer informatie over het gezondheidsonderzoek
9 jarigen
Uitnodiging: BMR en DTP vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogamma.
10 jarigen Op school meet de assistente jeugdgezondheidszorg lengte en gewicht en test zo nodig de ogen en oren van je kind. Ouders vullen een vragenlijst in. De jeugdgezondheidszorg kijkt naar de antwoorden. Als hier vragen over zijn belt of mailt ze je of nodigt ze je uit
In 2022 worden alle kinderen van 10 jaar uitgenodigd voor de HPV vaccinaties.
14 jarigen
Uitnodiging voor de meningokokken vaccinatie (MENACWY) uit het Rijksvaccinatieprogramma.
2e klas VO De jeugdverpleegkundige of –assistente spreekt je kind over gezondheid en leefstijl. Meten en wegen hoort hier ook bij. Je kind vult een vragenlijst in en kan vragen om een ogentest en/of gehoortest. Je kind krijgt informatie over www.JouwGGD.nl. Meer informatie over het gezondheidsonderzoek op voortgezet onderwijs

 

op het speciaal onderwijs

Kinderen krijgen  bij plaatsing op het speciaal onderwijs een gezondheidsonderzoek. Twee tot drie jaar na plaatsing vindt een herhalingsonderzoek plaats. Daarnaast krijgen zij de reguliere vaccinatiemomenten aangeboden. Een kind dat extra zorg nodig heeft, krijgt extra contactmomenten in afstemming met kind en ouder/verzorger.

Wij werken samen met

De Jeugdgezondheidszorg werkt samen met andere professionals. Wanneer het over uw kind gaat bespreken we dit altijd vooraf met u. Wij werken samen met onder andere:

  •  Kinderdagverblijven
  •  Peuterspeelzalen
  •  Scholen
  •  Wijkteams
  •  CJG
  •  Huisartsen
  •  Medisch specialisten
  •  Bureau Jeugdzorg
  •  Geestelijke gezondheidszorg
  •  Maatschappelijk werk

Samenwerking in de jeugdketen

Om jongeren goed te kunnen helpen, is een soepele samenwerking noodzakelijk tussen alle partijen die met jeugd werken. In de regio Noord- en Midden- Limburg wordt daarom gebruik gemaakt van een gezamenlijk signaleringssysteem:Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg.