GGD GGD Limburg-Noord

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. U kunt voor alle vragen rondom de gezondheid en ontwikkeling van uw kind contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 
Telefoonnummer 088 - 11 91 111 
Op het consultatiebureau

Op het consultatiebureau onderzoeken wij uw kind (0-4 jaar)en beantwoorden we uw vragen. Samen met u volgen we de groei en ontwikkeling van uw kind. Ook kan uw kind hier ingeënt worden tegen een aantal kinderziekten. We zijn er voor vragen over opgroeien, opvoeden en ouderschap.

 GGD contactmomenten

Een afspraak op het consultatiebureau

Een afspraak op het bureau begint bij onze assistent. De assistent weegt en meet uw kind. Bij baby’s meten wij ook de omtrek van het hoofd. Hierna nodigt onze jeugdarts of jeugdverpleegkundige u uit in de spreekkamer. Wij kijken samen met u naar de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Ook is er ruimte voor het beantwoorden van vragen. De gegevens noteren wij in het dossier van uw kind. Op bepaalde leeftijden geven wij uw kind een prik of krijgt uw kind een ogentest of gehooronderzoek.

  Bekijk de GGD contactmomenten.

inloop- of telefonisch spreekuur / overzicht

Bel voor inhoudelijke vragen en het maken of verzetten van afspraken 088- 11 91 111. Naast de bezoeken aan het consultatiebureau kan er vrij gebruik gemaakt worden van het inloopspreekuur.

Schema inloopspreekuur

 

Jeugdgezondheidszorg op school

De momenten dat de GGD uw kind uitnodigt sluiten aan bij de ontwikkelfase van uw kind en het vaccinatieschema. Vanaf het basisonderwijs tot het voortgezet onderwijs krijgt ieder kind krijgt zijn GGD contactmomenten. Een kind dat extra zorg nodig heeft, krijgt extra contactmomenten in afstemming met kind en ouder/verzorger. De gegevens noteren wij in het dossier van uw kind.

 

Overzicht scholen

Overzicht scholen met teams

 

Extra contactmoment adolescenten

Gezondheidscheck

 

Jeugdgezondheidszorg op het speciaal onderwijs

Kinderen krijgen  bij plaatsing op het speciaal onderwijs een gezondheidsonderzoek.Twee  tot drie jaar na plaatsing vindt een herhalingsonderzoek plaats. Daarnaast krijgen zij de reguliere vaccinatiemomenten aangeboden. Een kind dat extra zorg nodig heeft, krijgt extra contactmomenten in afstemming met kind en ouder/verzorger.

Overzicht scholen met teams

Wij werken samen met

De Jeugdgezondheidszorg werkt samen met andere professionals. Wanneer het over uw kind gaat bespreken we dit altijd vooraf met u. Wij werken samen met onder andere:

  •  Kinderdagverblijven
  •  Peuterspeelzalen
  •  Scholen
  •  Wijkteams
  •  CJG
  •  Huisartsen
  •  Medisch specialisten
  •  Bureau Jeugdzorg
  •  Geestelijke gezondheidzorg
  •  Maatschappelijk werk

De GGD werkt met het signaleringssystem Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg.